#Winter tires

در ستایش تایرهای زمستانی همین بس که آمار تصادفات مربوط به لاستیک ها را 38 درصد کاهش داده است. زمانی تنها تجهیزاتی که در فصل سرد برای خودرو در نظر می گرفتند، ضد یخ و زنجیر چرخ بود اما امروز پدیده ای به نام تایر زمستانی نیز به رانندگان معرفی شده است. این یعنی با […]
عاطفه ساده
شهریور 25, 1397